Cze

BRAVADO演習 1930/██/██:

Jen Nadace tu moc nosí,
ostatní jsou před ní nazí.
Nepříteli, třes se, běž,
či v jezeru krve lež.
Jen Nadace zvítězí,
volná od všech přítěží.

Only Foundation is the power holder here.
Everybody else is naked before it.
Enemies, shake, run,
Or lie in a puddle of blood.
Only the Foundation will be victorious,
Free from all dead weight.

特に指定がない限り、このサイトのすべてのコンテンツはクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承3.0ライセンス の元で利用可能です。