Swe

BRAVADO演習 1969/██/██:

Låt mig förtälja, om den mäktigaste här någonsin skådad,
en här fruktad av såväl jätte som av gud, en här av män hårda som stål,
en här vars hjärtan ej känner fruktan, en här av män gjutna i blod,
över haven seglade de, bortom haven segrade de, med eld och död härjade de,
med yxa, svärd och spjut och sköld, männen som segrar i eld,
Stiftelsens män, stöpta i stål och blod och död.

Let me tell, of the mightiest army ever seen,
An army feared by both giant and god, an army of men hard as steel,
An army whose hearts know no fear, an army of men cast in blood,
Over the seas they sailed, beyond the seas they triumphed, with fire and death they ravaged,
With axe and sword and spear and shield, the men who triumph in fire,
The Foundation's men, cast in steel and blood and death.


特に指定がない限り、このサイトのすべてのコンテンツはクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承3.0ライセンス の元で利用可能です。